Spoštovani,

 kot ste bili obveščeni v elektronskem sporočilu na prvi šolski dan, smo na naši spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/ objavili publikacijo Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše, za šolsko leto 2023/2024. Knjižica je objavljena pod razdelkom Splošne informacije, tudi v prevodu v italijanski in madžarski jezik.

Informativno knjižico že vsa leta od vpeljave nacionalnega preverjanja znanja pripravita Državni izpitni center in Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, namenjena pa je v prvi vrsti učencem, ki v tekočem šolskem letu opravljajo nacionalno preverjane znanja (NPZ) in njihovim staršem. Knjižica o nacionalnem preverjanju znanja vsebuje vse ključne napotke, informacije in osnovne podatke o namenu in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja, vključno z datumi tako neposredne izvedbe v mesecu maju, kakor tudi ostalimi pomembnimi datumi v tekočem šolskem letu, zato bi si želeli, da se učenci in starši z njeno vsebino seznanijo.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Lep pozdrav,

      Matejka Žagar,                                                 dr. Andrejka Slavec Gornik,

     višji svetovalec II                                       vodja sektorja strokovne dejavnosti

Dostopnost