VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS – nagradni natečaj

6. nagradni natečaj

VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS

Tema: Prijateljstvo nas osrečuje

Na Osnovni šoli Muta v letošnjem šolskem letu ponovno razpisujemo nagradni natečaj Vsaka vas ima svoj glas, tokrat pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar. Z natečajem želimo izkazati spoštovanje do narečne pestrosti slovenskega jezika in prispevati k njenemu ohranjanju.

Tema letošnjega natečaja: Prijateljstvo nas osrečuje.

Pričakujemo najrazličnejše posnete (zvočne in video) prispevke v narečju, ki se navezujejo na izbrano temo. Prispevki so časovno omejeni (do 5 minut), avtorji prispevkov in nastopajoči naj bodo izključno le otroci (oz. učenci ali dijaki).

Na natečaju lahko sodelujejo otroci vrtcev, učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol v Republiki Sloveniji ter v zamejstvu z omejenim številom prispevkov. Vsaka šola za posamezno razpisano kategorijo pošlje največ pet prispevkov, ki bodo po mnenju mentorjev najboljši.

Razpisujemo naslednje kategorije:

  • kategorija – otroci iz vrtca;
  • kategorija – učenci razredne stopnje osnovne šole;
  • kategorija – učenci predmetne stopnje osnovne šole;
  • kategorija – dijaki srednjih šol.

Mentorji prispevke pošljejo preko spletne strani https://wetransfer.com. Navodila so priložena. Za vsakega avtorja/avtorico oddajo tudi izpolnjeno/skenirano prijavnico.

Prosimo, da na posnetkih ne navajate imena šole in imen učencev ter mentorjev. V primeru, da prijavljate skupinsko delo, izpolnite le eno prijavnico in nanjo zapišite vse sodelujoče. (Prijavnica je priložena.)

Morebitna vprašanja v zvezi z natečajem nam lahko posredujete na elektronski naslov natecaj.narecja@osmuta.si.

Strokovna komisija bo izbrala najboljše prispevke v posameznih razpisanih kategorijah. Mnenje komisije je dokončno.

Rok za oddajo izdelkov je 30. junij 2023.

Zaključna prireditev s četrtim vseslovenskim šolskim narečnim festivalom Vsaka vas ima svoj glas, na kateri bodo najboljši avtorji/avtorice predstavili svoje izdelke in prejeli priznanja ter nagrade, bo v petek, 6. oktobra 2023, na Osnovni šoli Muta.

V pričakovanju vašega odziva in upanju na prijetno druženje ob narečni besedi vas lepo pozdravljamo.

mag. Majda M. Lesjak,                                                                              Anita Ambrož, prof.

vodja projekta Vsaka vas ima svoj glas                                                  ravnateljica OŠ Muta

Soorganizator natečaja in festivala:

  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna Slovenj Gradec.

Častna pokroviteljica natečaja in festivala:

  • predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

Navodila – Vsaka vas ima svoj glas

Prijavnica Vsaka vas 2023

Vsaka vas ima svoj glas – nagradni natečaj 2023

Dostopnost