O nas

IME IN SEDEŽ ŠOLE:

OSNOVNA ŠOLA MUTA
Šolska ulica 6, 2366 Muta

TELEFON:     02 887 95 20

E-pošta: group1.ossgmu@guest.arnes.si

TRR:     01281-603-067-1478
DAVČNA ŠTEVILKA: 69843716

VODSTVO ŠOLE:

ravnateljica Anita AMBROŽ, prof.
pomočnica ravnateljice: mag. Helena Boh

 

Osnovna šola Muta s svojo izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, po izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju, za katerega je ustanovljena.

Ustanovitelj:
Ustanovitelj šole je Občina Muta. Občinski svet Občine Muta je na svoji 21. redni seji dne 2. 10. 1996 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Muta, kar je bilo objavljeno v MUV 22/96, ki je začel veljati osmi dan po objavi v MUV, to je dne 17. 10. 1996. 

Šolski okoliš:

Osnovna šola Muta zajema učence Občine Muta ter obsega naslednje vasi oziroma zaselke: Pernice, Sv. Jernej, Sv. Primož, Gortina, Muta.

Opredelitev šolskega prostora, določenega z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence: Šola Muta ima v centru Mute še enoto s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo otroci iz občin Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Vuzenica in Muta. Enota šole je tudi vrtec, ki ima prav tako dve lokaciji; spodnja Muta in zgornja Muta. Ob matični šoli je telovadnica in šolsko igrišče.

Dostopnost