Koronavirusa (COVID-19)

Spoštovani starši,

pošiljamo vam informacije in navodila za Vas in vašega otroka.

Vaš otrok je v karanteni zaradi stika z osebo, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom. V nadaljevanju vam podajamo nekaj kratkih informacij, podrobnejša pojasnila pa najdete v priponkah. 

Karantensko odločbo na predlog NIJZ izda Ministrstvo za zdravje in jo prejmete po pošti.
Vse informacije glede izdaje odločbe so dostopne na: 01 478 68 48. 

V priponkah Vam pošiljamo naslednje dokumente:

1. Obvestilo za osebe v karanteni na domačem/začasnem naslovu.

2. Navodila za osebe v karanteni na domačem/začasnem naslovu
3. Obvestilo za starše otroka, ki mu je bila odrejena karantena. 

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje na predlog NIJZ. Oseba mora ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov ipd. 

Karantena traja 10 dni od zadnjega visoko tveganega tesnega stika z bolnikom s COVID-19. Ob morebitnem testiranju na SARS-CoV-2 med karanteno in negativnim testom se trajanje karantene ne skrajša.

Ob anketiranju okužene osebe epidemiolog oceni njene tesne stike. Te, glede na naravo stika, opredeli na visoko tvegane in nizko tvegane, v skladu s strokovnimi kriteriji. Visoko tvegani stiki so načeloma stiki z okuženo osebo na razdalji, manjši od 1,5m, ki so trajali v zaprtem prostoru več kot 15 minut.

Visoko tvegani stiki gredo v karanteno, nizko tvegani stiki pa dobijo navodila, ki so dostopna na spletnem naslovu:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sars-cov-2_obvestilo_za_kontakte_07092020.pdf. Njim ni omejena svododa gibanja.

V skladu z navodili oseba v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedla. Oseba ne sme zapustiti bivališča; ne sme v službo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega prevoza in taksijev. Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu. 

Z drugimi osebami skupnega gospodinjstva mora kar najbolje vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke. V primeru, da se pri osebi, za katero je odrejena karantena, pojavijo zdravstvene težave, ki bi lahko nakazovale na COVID-19, mora o tem seznaniti svojega zdravnika, ki ga bo napotil na odvzem brisa.

V primeru, da je pri osebi bris pozitiven, oseba pa ne potrebuje hospitalizacije, začno za to osebo veljati navodila, ki so dotopna na spletnem naslovu:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_osebe_s_sumom_na_covid-19_doma_razsirjena_verzija_za_splet_23.4.pdf

Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je v karanteni, njim pa karantena ni bila odrejena, se lahko prosto gibajo. 

Dostopnost