O projektih

Na šoli se izvajajo naslednji projekti:

1. Projekt ZDRAVA ŠOLA
2. Projekt OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA
3. Projekt držav članic EU SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
4. VSE UČENCE OŠ MUTA NAUČIMO PLAVATI
5. Športna projekta KRPAN in ZLATI SONČEK
6. Projekt RAZVESELIMO STAREJŠE
7. Projekt Fit SLOVENIJA – KOBACAJ
8. Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO OŠ 2022/2023, izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu
9. Projekt POLICIST LEON
10. Projekt BIO VRT

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.

Dostopnost