O projektih

Na šoli se izvajajo naslednji projekti:

1. Projekt ZDRAVA ŠOLA
2. Projekt OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA
3. Projekt držav članic EU SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
4. VSE UČENCE OŠ MUTA NAUČIMO PLAVATI
5. Športna projekta KRPAN in ZLATI SONČEK
6. Projekt RAZVESELIMO STAREJŠE
7. Projekt Fit SLOVENIJA – KOBACAJ
8. Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO OŠ 2018/2019, izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu
9. Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA
10. Projekt POLICIST LEON
11. Projekt BIO VRT

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.

Dostopnost