Šola v naravi

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva ogromno priprav, dodatne učitelje in seveda večja finančna sredstva. Analiza dela šol v naravi je pokazala, da so to dobre oblike vzgoje, ki pokažejo posebne oblike druženja in izobraževanja, kar dobro in zelo pozitivno vpliva na odraščajočo mladino.

V letošnjem šolskem letu načrtujemo

a) letno šolo v naravi za učence 4. razreda
b) zimsko šolo v naravi za učence 5. in 6. razreda
c) CŠOD za učence 7. razreda

ŠOLA
RAZRED
TERMIN
Letna šola 4. a in 4. b
27. 5. – 31. 5. 2024
Zimska šola 5. a in 5. b  12. 2. – 16. 2. 2024
Naravoslovna šola 7. a in 7. b 12. 2. – 16. 2. 2024

 

Dostopnost