Select Page

Interesne dejavnosti

Prijavnica k interesnim dejavnostim (razredna stopnja)

Prijavnica k interesnim dejavnostim (predmetna stopnja)

DEJAVNOSTI NA KULTURNO-UMETNIŠKEM PODROČJU:
INTERESNA DEJAVNOST                                     MENTOR
Bralna značka                                                         Jožica LAUKO
Dramski krožek 4.-5. razreda                               Polona POŠTRAK
Dramski – recitacijski krožek 7.-8. razreda          Franja RAZDEVŠEK
Pravljični krožek                                                     Danijela PLANINŠIČ
Novinarski krožek                                                  Majda M. LESJAK
Lutkovni krožek 1. –  3. razred                              Donata GOLUB
Likovni krožek                                         Milena REPNIK, Anita KOROŠEC BOWEN
Pevski zbor (OPZ in MPZ)                                    Miha ŠRIMPF
Pevski zbor (OPZ1)                                              Janja KOČIVNIK

Razveselimo starejše 5.-9. razreda                      Marija LISEC
Naša mala knjižnica                                              Jožica LAUKO
Ustvarjalna delavnica                                           Janja KOČIVNIK

Glasbeni projekt                                                     Miha ŠRIMPF
Španščina                                                          Lucija TOPLER

 

DEJAVNOSTI NA GOSPODARSKO-TEHNIČNEM PODROČJU:

INTERESNA DEJAVNOST                                     MENTOR
Krožek Preprečevanja nasilja                        Branka PEČOLAR BEGIĆ, Marija LISEC,
Lucija TOPLER

Ekokrožek 1.-9. razreda                                            Milena REPNIK
Klekljanje                                                       Sonja TOPLER – zunanji mentor
Zabavna kuhinja                                                     Helena BREZOVNIK
Kuharije 1.-3. razred                                              Jožica KRAJNC
Bistre glavce                                                                  Nataša PROJE
Naravoslovni poskusi – tekmovanje Kresnička             Maja STIPANIČ
Spretni prski                                                             Jožica KRAJNC

 

DEJAVNOSTI, KI SO VEZANE NA UČNE PREDMETE:

INTERESNA DEJAVNOST                                      MENTOR
Zgodovinski krožek 8.-9. razreda                         Olga GOLOB
Turistični krožek 2.-9. razreda                Olga GOLOB, Doroteja POŽARNIK
Vesela šola                                                             Jolanda VERHNJAK
CICI Vesela šola                                                     Polonca DOBNIK
Zgodnje učenje nemškega jezika                      Natalija ERŠTE STRAŽIŽNIK
Urejanje bio vrta                                                    Tončka MERČNIK, zunanji mentor
Zabavna matematika 4.-5. razreda                       Alenka VILAR
Logika                                                                        Nada JEZNIK

 

DEJAVNOSTI NA ŠPORTNEM PODROČJU:

INTERESNA DEJAVNOST                                                  MENTOR
Odbojka                                                         Anja SREBOTNIK
Nogomet                                                         Stanko ŠPEGELJ,
Namizni tenis                                                   Zunanji mentor
Šahovski krožek                               Jelka FURMAN, Franjo URNAUT – zunanji mentor
Pohodništvo, planinstvo                                Donata GOLUB, zunanji mentor
Med dvema ognjema 3.-4. razred                 Doroteja POŽARNIK, Polonca DOBNIK
Košarka                                                         Zunanji mentor
Šolski plesni festival                                Natalija E. STRAŽIŠNIK, Martina LOGAR
Badminton                                                      Zunanji mentor
Ples                                                                 Anja SREBOTNIK
POŠTRAK