Kaj pomeni sporočilo »Varčne poti«?
Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Čeprav je ugotovitev skrb vzbujajoča, pa še zdaleč ne vključuje vseh stroškov motoriziranega prometa – na primer od stroška gradnje prostorsko potratne infrastrukture do stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb.

Zaradi vseh teh razlogov Evropski teden mobilnosti letos v ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj. To so vsi tisti načini, ki sicer na prvi pogled ponujajo manj prestiža in udobja, a obenem zagotavljajo svetlejšo prihodnost. Izberimo torej varčnejše poti in se pogovarjajmo o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti.

Kako varčne poti vplivajo na višjo kakovost življenja?

Različne oblike aktivne mobilnosti (na primer hoja ali kolesarjenje), uporaba javnega prevoza kot tudi sopotništvo in souporaba avtomobila pomenijo nižje stroške za posameznika, povzročajo pa tudi manj okoljske škode in prinašajo manj negativnih učinkov na zdravje. Večja uporaba varčnih načinov mobilnosti pomeni tudi številne pozitivne posledice – na primer manjše javnozdravstvene stroške zaradi manjšega števila nesreč in bolezni, več javnega prostora, namenjenega premikanju in druženju (avtomobil je najbolj potraten »uporabnik« prostora), kot tudi bolj zadovoljno skupnost.

Skupaj z vsemi pripadajočimi enotami Osnovne šole Muta in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bomo organizirali različne aktivnosti za spodbujanje uporabe trajnostne mobilnosti. Poudariti velja, da Osnovna šola Muta skozi celo leto (in ne samo v času ETM) spodbuja trajnostno mobilnost.

V ETM od 16. do 22. 9. 2023 bo OŠ Muta z učenci izvedla tudi naslednje dejavnosti:

Predmet Dejavnost
ŠPO
  • Rolanje,
  • kotalkanje,
  • pohod.
TJA Sprehod po Muti (opis poti in navodila za pot)
SLJ Sprehod in pouk v naravi (obravnava pesmi D. Zajca: Pivci tišine)
SPO
  • Sprehod s policistom: varna pot v šolo.
  • Poti v okolici šole in prometni znaki za pešce.
  • Štetje prometa.
LUM Risanje s kredo na temo prometa
OPB Krajši sprehodi in ozaveščanje o varčnih poteh.

 

Dostopnost