Zaposleni

MATIČNA ŠOLA:

  Ime in priimek  Delovno mesto  Strokovni naziv 
1.  Anita AMBROŽ  ravnateljica  svetnica 
2.  Vesna AMBROŽ  svetovalna delavka (psihologinja) *    
3.  Nejc BABIČ  učitelj matematike in kemije    
4.  Helena BREZOVNIK  učiteljica matematike  svetnica
5.  mag. Helena BOH  pomočnica ravnateljice  svetnica 
6.  Polonca DOBNIK  učiteljica razrednega pouka  svetovalka 
7.  Natalija ERŠTE STRAŽIŠNIK  učiteljica nemščine, ROID  svetnica 
8.  Jelka FURMAN  učiteljica TEH, TIT, FIZ, ROID  svetnica 
9.  Janja GNAMUŠ  učiteljica razrednega pouka  mentorica 
10.  Olga GOLOB  učiteljica GEO in ZGO  svetovalka 
11.  Donata GOLUB  učiteljica razrednega pouka  svetnica 
12.  Maruša HRIBERNIK  učiteljica razrednega pouka    
13.  Jožica KRAJNC  učiteljica razrednega pouka, OPB  svetovalka 
14.  mag. Anita KOROŠEC BOWEN  učiteljica LUM in angleščine  svetovalka 
15.  Jožica LAUKO  knjižničarka  svetovalka 
16.  mag. Majda Marija LESJAK  učiteljica slovenskega jezika  svetnica 
17.  Marija LISEC  svetovalna delavka (soc. delavka)  svetnica
18.  Martina LOGAR ŠUMAH  učiteljica angleščine  svetovalka 
19.  Jakica MRAVLJAK  učiteljica KEM, BIO in NAR  svetovalka 
20.  dr. Tine PAJK  Učitelj RAČ, ROID, vodja OŠPP  svetnik 
21.  Branka PEČOLAR BEGIĆ  učiteljica angleščine  svetovalka 
22.  Danijela PLANINŠIČ  učiteljica razrednega pouka  svetovalka 
23.  Mateja PODRZAVNIK  učiteljica razrednega pouka    
24.  Polona POŠTRAK  učiteljica razrednega pouka  svetovalka 
25.  Doroteja POŽARNIK  učiteljica razrednega pouka  svetovalka 
26.  Nataša PROJE  druga strokovna delavka, OPB  svetovalka 
27.  Franja RAZDEVŠEK  učiteljica slovenskega jezika  svetnica 
28.  Milena REPNIK  učiteljica razrednega pouka, OPB  svetovalka 
29.  Anja SREBOTNIK  učiteljica športa  svetovalka 
30.  Maja STIPANIČ  učiteljica razrednega pouka  mentorica 
31.  Nina ŠANTL  učiteljica GEO, ZGO, DKE, JV  mentorica 
32.  Stanko ŠPEGELJ  učitelj športa  svetnik 
33.  Miha ŠRIMPF  učitelj glasbene umetnosti  mentor 
34.  Lucija TOPLER  učiteljica slovenskega jezika  mentorica 
35.  Jolanda VERHNJAK  učiteljica razrednega pouka  svetnica 
36.  Alenka VILAR  učiteljica razrednega pouka  svetovalka 
 37.  Katja TANDLER  specialna pedagoginja  mentorica 

PRIPRAVNICE:
/

OSTALI DELAVCI:

  Ime in priimek  Delovno mesto 
1.  Marjeta GREBENC  računovodja 
2.  Tjaša ROGINA računovodja, tajnik VIZ 
3.  Martina VERDINEK knjigovodja
4.  Marija GALER  poslovni sekretar 
5.  Janez VERHOVNIK  hišnik 
6.  Rajko VRHOVNIK  hišnik  
7.  Barbara KOGELNIK  kuharica 
8.  Ivanka MATIČKO  kuharica 
9.  Urška PROHART  kuharica 
10.  Janja MIHORIČ  kuharski pomočnik 
11.  Anita LEDINEK  kuharski pomočnik 
12.  Zdenka BUTOLO  čistilka 
13.  Nadja ČREŠNIK  čistilka 
14.  Helena KUMER  čistilka 
15.  Helena PUŠNIK  čistilka (vrtec) 
   Andreja V. JEZERŠEK  čistilka 
16.  Bernarda REJAK  čistilka (nadomeščanje 
17.  Brigita ROGINA  čistilka 
  Alma SUBAŠIĆ  čistilka 

ZAPOSLENI NA JAVNIH DELIH:
Na javnih delih nimamo zaposlenih.

Sodelavci, ki dopolnjujejo delovno obvezo na OŠ Muta:
TANJA TAJNIKAR  – Center IRIS Ljubljana

Dostopnost