Zaposleni

MATIČNA ŠOLA:

ANITA AMBROŽ, ravnateljica, svetnica
DONATA GOLUB, učiteljica razrednega pouka, svetnica
DANIJELA PLANINŠIČ, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
NATAŠA PROJE, učiteljica v podaljšanem bivanju, svetovalka
JOŽICA KRAJNC, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
POLONA DOBNIK, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
mag. ANITA KOROŠEC BOWEN, učiteljica likovne umetnosti, svetovalka
MILENA REPNIK, učiteljica razrednega pouka in podaljšanega bivanja, svetovalka

POLONA POŠTRAK, učiteljica razrednega pouka in podaljšanega bivanja, svetovalka
DOROTEJA POŽARNIK, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
JOLANDA VERHNJAK, učiteljica razrednega pouka, svetnica
ALENKA VILAR, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
JELKA FURMAN, učiteljica tehnike in tehnologije, fizike in računalništva, svetnica
OLGA GOLOB, učiteljica zgodovine in geografije, svetovalka
NEJC BABIČ, učitelj matematike
JAKICA MRAVLJAK, učiteljica biologije, kemije in naravoslovja, svetovalka
FRANJA RAZDEVŠEK, učiteljica slovenskega jezika in etike, svetnica
MIHA ŠRIMPF, učitelj glasbene umetnosti, mentor
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa, svetnik
MARTINA LOGAR ŠUMAH, učiteljica angleškega jezika, svetovalka
MARIJANA SENICA, specialna pedagoginja, svetovalka
JOŽICA LAUKO, knjižničarka, svetovalka
MARIJA LISEC, šolska svetovalna delavka, svetovalka
BRANKA PEČOLAR BEGIĆ,  učiteljica angleškega jezika, svetovalka
HELENA BREZOVNIK, učiteljica matematike, svetovalka
TINE PAJK, učitelj računalništva, računalnikar, svetnik

mag. MAJDA MARIJA LESJAK, učiteljica  v podaljšanem bivanju, svetovalka
NATALIJA ERŠTE STRAŽIŠNIK, učiteljica nemščine, svetnica
LUCIJA TOPLER, učiteljica slovenskega jezika, mentorica
ANJA SREBOTNIK, učiteljica športa, mentorica

JANJA GNAMUŠ, učiteljica razrednega pouka, mentorica
MARUŠA HRIBERNIK, učiteljica razrednega pouka
MAJA STIPANIČ, učiteljica razrednega pouka, mentorica
NINA ŠANTL, učiteljica zgodovine in geografije
DORIS SRČIČ, učiteljica razrednega pouka

MAJA PLANINŠIČ, učiteljica razrednega pouka

MAŠA PASTERK, socialni pedagog

TAMARA KOMPREJ, logoped

PRIPRAVNICE:
/

OSTALI DELAVCI:

MARJETA GREBENC, računovodkinja
SONJA REPNIK, tajnik VIZ
NATALIJA PAVALEC, tajnik VIZ – računovodja, organizator prehrane
MARIJAN TJUKAJEV, hišnik, voznik (nadomešča Rajko Vrhovnik)
JANEZ VERHOVNIK, hišnik, voznik 
URŠKA PROHART, kuharica, kuharski pomočnik, organizator šolske prehrane
JANJA MIHORIČ, kuharski pomočnik
IVANKA MATIČKO, kuharica
ANDREJA VAČOVNIK  JEZERŠEK, čistilka
ZDENKA BUTOLO, čistilka
BRIGITA ROGINA, čistilka
ANITA LEDINEK, spremljevalec gibalno oviranih otrok
HELENA KUMER, čistilka
NADJA ČREŠNIK, čistilka
HELENA PUŠNIK, čistilka

ZAPOSLENA NA JAVNIH DELIH:
/

Sodelavci, ki dopolnjujejo delovno obvezo na OŠ Muta:
TANJA TAJNIKAR  – Center IRIS Ljubljana

 

 

Dostopnost