Nacionalno preverjanje znanja

Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno. Ob koncu prvega obdobja NPZ ni.

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi pristojnega strokovnega organa po novem določi minister v mesecu septembru za tekoče šolsko leto.

NPZ se opravlja samo pisno, traja 45 in največ 90 minut. NPZ se izvede praviloma v mesecu maju. Dosežki učenca pri NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in so izraženi v točkah in v odstotkih. Ob zaključku šolskega leta učenci prejmejo obvestila o dosežku.

Časovni načrt NPZ-ja v skladu s šolskim koledarjem za učence 6. in 9. razreda

 

Dostopnost