Knjižnica

KNJIŽNICA OŠ Muta

Delovni čas:

ponedeljek – petek: 7.00 – 14.00 ure

Knjižničarka: Jožica Lauko

Telefon: (02) 88 79 532

E-naslov: jozica.lauko@guest.arnes.si

Šolska knjižnica oskrbuje učence in učitelje s knjižničnim gradivom, ki je potrebno za izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov in drugih dejavnosti na šoli. Vzgaja in oblikuje učenca v bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja ter v uporabnika knjižnega gradiva, informacijskih virov in knjižničnih pomagal.

Knjižnica je namenjena učencem in zaposlenim na Osnovni šoli Muta in OŠPP Muta. Knjižnica ima na razpolago 170 m.
Imamo 10. 500 enot knjižničnega gradiva. Gradivo si lahko uporabniki poiščejo v prostem pristopu, leposlovje je postavljeno na policah po starostnih stopnjah C, P, M, strokovne knjige pa po sistemu UDK. Smo pridruženi člani COBISS -a.
Knjižnični fond obsega:

  • leposlovne in strokovne knjige,
  • referenčno gradivo (slovarji, enciklopedije, atlasi),
  • serijske publikacije,
  • videokasete,
  • DVD-je,
  • zvočne kasete,
  • zgoščenke,
  • CD-rome.
Dostopnost