Interesne dejavnosti

INTERESNA DEJAVNOST 

MENTOR 

Bralna značka 

razredniki od 1. do 5. razreda 

Literarne delavnice 

Franja Razdevšek 

Dramski krožek 4. in 5. razred 

Polona Poštrak 

Svet pravljic (1.– 3.) 

Danijela Planinšič 

Šolski radio (6.–9. razred) 

Majda M. Lesjak 

Lutkovni krožek 1.–3. razred 

Donata Golub 

Likovni krožek (6.–9. razred) 

Anita Korošec Bowen 

Pevski zbor (OPZ 2.–5.R in MPZ 6.–9.R) 

Miha Šrimpf 

Razveselimo starejše (5.–9. r. ) 

Marija Lisec 

Nemščina – dodatna znanja (8.–9. razred) 

Natalija Eršte Stražišnik 

Angleški debatni krožek za 7., 8. in 9. razred 

Branka Pečolar Begić 

Ustvarjalna delavnica (1. – 3. r) 

Janja Gnamuš 

Ustvarjalna delavnica (4.–5. r) 

Maja Stipanič 

Vesela šola 

Nina Šantl 

CICI Vesela šola 

Polonca Dobnik 

FIT 

Polonca Dobnik, Danijela Planinšič 

Eko krožek 

Milena Repnik 

Klekljanje 

Sonja Topler – zunanji mentor 

Jelka Furman 

Zabavna kuhinja (1.–3. razred) 

Jožica Krajnc 

Male kuharije (4.–5.razred) 

Alenka Vilar 

Orffova glasbila 4. – 5. razred)  

Mateja Podrzavnik 

Bistre glavce (1.–3. razred) 

Nataša Proje 

Naravoslovni poskusi – tekmovanje Kresnička (1.– 5. razred) 

Maruša Hribernik 

Naravoslovni poskusi – tekmovanje Kresnička (6.– 7. razred) 

Jelka Furman 

O sladkorni bolezni 

Jakica Mravljak 

Čebelarski krožek 

Nejc Babič 

Akvaristika 

Nejc Babič 

Geografski krožek 

Nina Šantl 

Zgodovinski krožek 

Olga Golob 

Turistični krožek 

Olga Golob, Doroteja Požarnik 

Razvedrilna matematika 4., 5. razred 

Jolanda Verhnjak 

Razvedrilna matematika in logika 

Nejc Babič 

Matematična ustvarjalnica (6.–9. razred) 

Helena Brezovnik 

Dostopnost