Interesne dejavnosti

DEJAVNOSTI NA KULTURNO-UMETNIŠKEM PODROČJU:
INTERESNA DEJAVNOST                                     MENTOR
Bralna značka                                                         Jožica LAUKO
Dramski – recitacijski krožek 7.-8. razreda         Franja RAZDEVŠEK
Pravljični krožek                                                     Danijela PLANINŠIČ
Novinarski krožek                                                  Majda M. LESJAK
Lutkovni krožek 1. –  3. razred                              Donata GOLUB
Likovni krožek                                                         Anita KOROŠEC BOWEN
Pevski zbor (OPZ in MPZ)                                      Miha ŠRIMPF
Razveselimo starejše                                             Marija LISEC
Naša mala knjižnica                                              Jožica LAUKO
Ustvarjalna delavnica                                           Janja GNAMUŠ, Katja KUNEJ

Spretni prstki                                                         Jožica KRAJNC

 DEJAVNOSTI NA GOSPODARSKO-TEHNIČNEM PODROČJU:

INTERESNA DEJAVNOST                                                     MENTOR
Krožek Preprečevanja nasilja                                       Branka PEČOLAR BEGIĆ, Marija LISEC, Lucija TOPLER

Ekokrožek 1.-9. razreda                                                  Milena REPNIK
Klekljanje                                                                           Jelka FURMAN, Sonja TOPLER – zunanji mentor
Zabavna kuhinja                                                               Helena BREZOVNIK
Zabavna kuhinja 1.-3. razred                                          Jožica KRAJNC
Bistre glavce                                                                       Nataša PROJE
Naravoslovni poskusi – tekmovanje Kresnička             Maruša HRIBERNIK
Spretni prski                                                                         Jožica KRAJNC

DEJAVNOSTI, KI SO VEZANE NA UČNE PREDMETE:

INTERESNA DEJAVNOST                                      MENTOR
Zgodovinski krožek                                             Olga GOLOB
Turistični krožek                                                   Olga GOLOB, Doroteja POŽARNIK
Vesela šola                                                             Jolanda VERHNJAK
CICI Vesela šola                                                     Polonca DOBNIK
Zgodnje učenje nemškega jezika                      Natalija ERŠTE STRAŽIŽNIK
Urejanje bio vrta                                                 Tončka MERČNIK, zunanji mentor
Zabavna matematika 4.-5. razreda                     Alenka VILAR
Logika                                                                        Nejc BABIČ

 

DEJAVNOSTI NA ŠPORTNEM PODROČJU:

INTERESNA DEJAVNOST                                                  MENTOR
Odbojka                                                                     Anja SREBOTNIK
Nogomet                                                                    Stanko ŠPEGELJ
Šahovski krožek                                                        Jelka FURMAN, Franjo URNAUT – zunanji mentor
Pohodništvo, planinstvo                                         Donata GOLUB, zunanji mentor
Med dvema ognjema 3.-5. razred                         Doroteja POŽARNIK, Polonca DOBNIK
Košarka                                                                      Zunanji mentor
Šolski plesni festival                                                Natalija E. STRAŽIŠNIK, Martina LOGAR ŠUMAH
Badminton                                                                Zunanji mentor

Ples                                                                             Anja SREBOTNIK
Igrarije                                                                       Maruša HRIBERNIK

Dostopnost