Kotiček za dislektike

KAJ JE DISLEKSIJA?

Disleksija je motnja branja in pisanja,ki se najpogosteje odraža v branju, pisanju, organizaciji, učenju zaporedja, orientaciji, grafomotoriki …

Osebe z disleksijo drugače rešujejo probleme kot ostali, saj razmišljajo z desno polovico možganov. Velike probleme imajo tudi s splošnim razmišljanjem, saj drugače razmišljajo in se zadev lotijo nekoliko drugače. Strokovnjaki ugotavljajo, da je primerov oseb z motnjami branja in pisanja vedno več, saj se je odstotek v zadnjih letih zvišal kar za 5% ̶ 10%.

Tudi na naši šoli se trudimo, da pomagamo tem učencem s prilagojenim izvajanjem, nekateri učenci pa obiskujejo tudi dodatno strokovno pomoč. V ta namen smo v KNJIŽNICI uredili kotiček, ki je namenjen otrokom z motnjami branja in pisanja. Poleg tega se pri knjižničarki nahaja celoten seznam primeren za dislektike. Pri izbiri gradiva smo sledili priporočilom za lažje berljivo gradivo.

koticek_disleksija

 

Pri tem smo bili pozorni na:

 • dober kontrast med ozadjem in črkami
 • velikost črk (14 – 18)
 • najustreznejšo obliko tiska (Arial, Comic sans, Verdana, Tahoma)
 • razmik med vrsticami 1,5 do 2
 • vrsto tiska – male tiskane črke, mat površina papirja
 • nesvetleča površina papirja
 • poravnava vrstic je na levem robu
 • tekst je jasno ločen od ilustracije
 • uporabo okvirčkov za poudarjanje pomembnega besedila
 • jedrnate vsebine
 • jasna navodila

POMEMBNO!

Pogosto se dogaja, da starši in učitelji ne prepoznajo, da ima otrok disleksijo, in mu velikokrat pripišejo, da se ne trudi dovolj, da je len, čeprav doma zelo veliko vadi in se uči.

Povezave:

Društvo Bravo

http://www.disleksija.si

disleksija.wordpress.com

Zapisala: specialna pedagoginja Marijana Senica

Dostopnost