Organi šole

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

Poleg ravnateljice je organ šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja: Blaž KRAJNC, Primož TANDLER, Miha URH

– pet predstavnikov šole: Miha ŠRIMPF, Majda M. LESJAK, Polonca DOBNIK, Jolanda VERHNJAK, Olga ČERU

– trije predstavniki staršev: Nace ŠTRUC, Marko TOPOLOVEC, Sašo PAVLIČ


Svet staršev
je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • razredna stopnja
  • predmetna stopnja
  • razredniki
  • strokovni aktivi
Dostopnost