Prevozi

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV V LETU 2023/2024

RELACIJA: PERNICE PUŠPAN – RIŠČEN – CERKEV – SLACMAN – NAPEČNIK – KRAJNC (Palko) – ORLIČ – PALKO (Arl) – AJTNIK

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Pušpan 6.10 14.25
Pred Riščenom (Gerhold) – Riščen 6.20

Salcman – Pernice pri cerkvi

Krajnc-Palko

Pod Orličem-Palko

6.30

 

6.40

 RELACIJA:  BISTRIŠKI JAREK

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE

Šola

Jus

1. Ribogojnica

Peruš

Vodušek

Kaparc

 

 

6.40

 

 

 

14:05

2. Ribogojnica

Polk

 

6.50

 RELACIJA: GORTINA CERKEV – SUŠILNICA  – 1. kombi

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE

Cerkev

Sušilnica

7.00 14.25

RELACIJA: GORTINA CERKEV – SUŠILNICA – 2. kombi

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE

Cerkev

Sušilnica

8.00 13.10

 RELACIJA: SP. MUTA – RUŠ – SV. PRIMOŽ – PREŽIL – OT – SV. PRIMOŽ – POLTNIK – POHTERNIK

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Odcep Ruš 6.15 14.25

Pred/za Pernatovo ravno

Pernatova ravna

6.20
Ot – Prežil 6.30
Cerkev Sv. Primož 6.35
Poltnik – Pohternik 6.40
Vrtnarija Kolar 6.50
   

 

RELACIJA:  VRATA – NOVAK – TRGOVINA SEZAM – RIBIČJE -SŠ MUTA

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Vrata 7.05 14:05
Novak 7.10
Trgovina Sezam 7.10
Ribičje 7.15
SŠ Muta 7.20

RELACIJA: SV. JERNEJ

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE

Ižek

Križišče Sv. Primož

6.45

13:40

 

Nunčič 6.45

ŠOLSKI KOMBI                                                         

RELACIJA: GMAJNER – SP. MUTA

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE

Gumpot-Mesner

 

7.50 12.55

Kovaška ulica-center

(samo 1. razred)

8.00 12.55

RELACIJA: MLAKE – PANZI

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE

Mlake

Krajnc – karavla

6.10

6.15

 

 

13.45

Panzi

Freidl

Kaparc

6.05

 

6.25

     

 RELACIJA: ZAVERNIK – SV. PRIMOŽ

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Zavernik 7.00 14.15

Hribernik

 

7.05

 

Šantl-Janiš

Gmajner

7.10

7.15

Ovčar 7.20 14.15

RELACIJA: VUZENICA – MUTA

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Vuzenica 7.20 13.30

 

Dostopnost