Popravni izpiti

Prijavnica k popravnemu izpitu

Popravni izpiti

V skladu s 70. čl. Zakona o osnovni šoli ter 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev so popravni izpiti učencev po naslednjem razporedu:

Datum Predmet/razred Ura in način opravljanja

Učenci morajo najmanj tri dni pred rokom oddati pisno vlogo z navedbo predmeta in datuma izpita.

Dostopnost