PRVOŠOLCI V VRTCU

Prvošolci se v tem šolskem letu družimo z devetošolci in z otroki iz vrtca.
Na našem zadnjem srečanju smo se v vrtcu igrali in učili preko različnih didaktičnih iger, izdelanih iz odpadnega materiala. Otroci so se z veseljem družili in si po potrebi pomagali. Skupine so se pri dejavnostih menjavale, tako da je vsak otrok sodeloval pri vsaki igri. 
Čas je zelo hitro minil, saj so bile naloge raznolike in zanimive.

Donata Golub

Dostopnost