ZDRAVA ŠOLA

ZDRAVA ŠOLA

30. obletnico delovanja Slovenske mreže zdravih šol smo obeležili z regijskim dogodkom petek, 22. 9. 2023, v Grajskem parku na Ravnah, na katerem so se predstavile Zdrave šole koroške regije, torej tudi OŠ Muta s plesno delavnico.

Odvil se je kulturni program, nakar smo začeli s številnimi aktivnostmi.

Na povezavi https://myalbum.com/album/CvSBzqJjEVZmG9/?invite=a7fe7448-1b27-4268-9a14-de73c2f02131 najdete še foto utrinke s petkove prireditve Koroška v gibanju – 30. obletnica Zdravih šol.

Mentorica Martina Logar Šumah, prof.

Športni dan

Športni dan

Naš prvi športni dan

V četrtek, 21. 9. 2023, smo se učenci od četrtega do devetega razreda odpravili na prvi športni dan. Tema prvega športnega dne je bilo pohodništvo. 

Učenci so imeli na voljo tri različne relacije pohoda. Kar sto učencev se je odločilo za najtežjo pot do  Sv. Primoža in naprej na vrh Bricnika (1017 m). 
 
Anja Srebotnik, prof.
Druženje tretješolcev in osmošolcev

Druženje tretješolcev in osmošolcev

DRUŽENJE TRETJEŠOLCEV IN OSMOŠOLCEV PRI POUKU SLOVENŠČINE

Vznemirjeni smo bili, ko smo šli v 8. razred. Tam so bile zelo velike klopi. Spoznali smo nove prijateljice. Eni je bilo ime Glorija. Osmošolce smo naučili pisano abecedo. Oni so nam pomagali pisati povedi. 

JULIJA in KATARINA, 3. A

Bilo je super, pisali smo pisane črke. Pisal sem z Renejem, bil je zelo prijazen. Dobili smo veliko domače naloge.                

LUN, 3. A

Osmošolce smo učili pisane črke in smo se zraven veliko naučili od njih. Bilo je super.  

ANDRAŽ, 3. A

 

POUČNA URA PISANE ABECEDE

Pri uri slovenščine smo morali iz učbenika prepisati besedilo. To besedilo je bilo zapisano z velikimi tiskanimi črkami. Naša naloga je bila, da vsebino prepišemo s pisanimi črkami.

Da to ni kaj težkega, smo si mislili. Vendar smo kmalu ugotovili, da je to za nas osmošolce kar velik problem. Po svoje smo spremenili pisavo. Iz velikih pisanih črk so nastale velike tiskane in kar popačene črke. Pozabili smo na pravilno pisavo, kot smo se jo nekdaj učili. Učiteljica nam je dala dober predlog. V tretjem razredu sedaj obvladajo velike pisane črke in zato smo medse povabili tretješolce. Posedli so se med nas. Sprva se nam je to zdelo malo smešno, potem pa je postalo zanimivo. Najprej smo se predstavili. Da smo se bolje spoznali, smo izmenjali nekaj besed, potem pa smo pričeli z učno uro. Skupaj z učiteljico tretjega razreda smo pričeli pisati pisano abecedo. Pisali smo natančno od črte do črte in pravilno, kot smo se že nekdaj učili. Nekatere velike pisane črke so nam delale težave. Bilo je potrebno dobro pogledati, da smo jih pravilno zapisali. Potem smo skupaj s tretješolci zapisali kratke povedi na vsako črko.

Mi smo tako obnovili pravilno pisavo, tretješolci pa so se tudi učili. Spoznali smo, kako površno in po svoje smo pisali. Kar se nam je najprej zdelo smešno, se je izkazalo zelo potrebno. Ta učna ura slovenščine mi je bila zanimiva in poučna.

TAJA ŠTRASER, 8. A

 

OBISK TRETJEŠOLCEV

V petek, 15. 9., smo učenci 8. A-razreda dobili obisk, saj so nas 4. uro obiskali učenci tretjega razreda. Pridružili so se nam, da bi nas ponovno naučili pravilno pisati pisane črke. 

Na začetku ure so se nam predstavili in se posedli med nas. Vsak od njih se je posedel med dva osmošolca in se jima predstavil. Po kratkem času smo se vsi spoznali in začeli smo s poukom. Njihova učiteljica se nam je na kratko predstavila in nam razložila, da bomo ponovno zapisali celotno pisano abecedo. Tako smo začeli zapisovati v naš zvezek vse velike in male pisane črke. Dojeli smo, da je pravilno zapisati pisane črke za nas še kar težko, medtem ko je bila ta naloga za tretješolce mala malica. Ko smo končali z abecedo, smo vsak s svojim tretješolcem začeli pisati povedi na vsako črko. Mojemu partnerju iz tretjega razreda je šla ta naloga super in si je vse povedi izmislil kar sam, medtem ko sem mu jaz samo popravljal napake. Uspelo nama je priti vse do črke k, a žal nisva uspela priti do konca abecede, saj nama je zmanjkalo časa. 

Ko smo končali, so nas tretješolci presenetili še z bonboni, za zahvalo, da so nas lahko podučili o pisanih črkah. Ta ura se mi je zdela poučna, saj smo se učili drug od drugega.

LUKA ŠPEGELJ, 8. A 

Z roko v roki

Z roko v roki

V sredo, 20. 9. 2023, smo devetošolci izvedli s prvošolci skupno uro športne vzgoje. Odpravili smo se na sprehod po polju. Vsak prvošolec si je izbral svojega starejšega prijatelja, saj smo se spoznali že na začetku šolskega leta. Naš namen je bil, da se še bolje spoznamo z njimi. Bili so zelo dobre volje in pripravljeni, da se še bolj povežemo. Med potjo smo se zabavali in imeli dobro, naredili smo tudi skupinsko fotografijo, na katero smo zelo ponosni. Čas je hitro minil in morali smo se posloviti. Komaj čakamo, da se naslednjič vidimo in smo zelo veseli, da se lahko najstarejši na šoli družimo z najmlajšimi, saj prvošolci s tem dobijo večjo samozavest in podporo od nas.

Zala Vimer, 9. b

Športni dan tretješolcev

Športni dan tretješolcev

ŠPORTNI DAN – POHOD TRETJEŠOLCEV NA SV. PRIMOŽ

Šli smo na Sv. Primož. Bilo je zelo daleč, ampak smo se imeli fajn. Zraven smo imeli dve planinki. Na vrhu smo zajuckali in se hitro vrnili v šolo, kjer nas je čakalo kosilo. Vse so nas bolele noge. (LENA, 3. A)

Preden smo šli na Sv. Primož, sta prišli dve planinki, ki sta šli zraven na pohod. Šli smo skozi gozd. Ko smo prišli na vrh, smo jedli in pili. (ALJOŠA, 3. A)

Pohod je bil super in hitro smo se vrnili nazaj. (BENJAMIN, 3. A)

Bili smo na Sv. Primožu in z nami sta šli dve planinki. Bil je zelo zabaven dan, pa tudi naporen. Hodili smo 4 ure in bilo je zelo zabavno. Ko smo prišli na vrh, smo bili zelo ponosni. Na Primožu smo si zaploskali in zajuckali. (MIA ,3. A)

Na pohodu smo se zelo utrudili, saj smo hodili peš 4 ure. Na vrhu smo zaploskali in zajuckali, potem pa hitro šli v šolo. (JULIJA, 3. A)

Bil je zelo lep dan in šli smo na Primož. Iz hriba je bil zelo lep razgled na Muto in Vuzenico. Videli smo tudi reko Dravo. Takšnega razgleda še nisem videla. (EMA, 3. B)

Imeli smo lep sončen dan. Iz hriba smo gledali Muto. Imeli smo se super. (MIA, 3. B)

Na športnem dnevu sem se zabaval. Peš smo šli na Sv. Primož in lahko smo jedli bonbone. (ALEKS P., 3. B)

Športni dan mi je bil zelo všeč. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo prispeli na cilj in jedli sladkarije. Opazovali smo naravo in se zabavali. Bila sem utrujena. (ISABELA, 3. B)

Bil sem zelo vesel, ker smo šli na Primož. Bilo mi je fajn, ker smo lahko jedli sladkarije in zelo hitro hodili. Videli smo tudi veveričko. (ANŽE, 3. B)

Prvošolci v prometu

Prvošolci v prometu

PRVOŠOLCI V PROMETU

Prvošolci so teden Evropske mobilnosti pričeli z obiskom policista. Ponovili so varno hojo po cesti in čez prehod za pešce. Naučili so se, zakaj je pomembno, da upoštevajo prometna pravila in prometne znake.

V sredo so prvošolce na sprehodu spremljali devetošolci. Opozarjali so jih na varno hojo in se z njimi pogovarjali. Ponosni prvošolci so jim z veseljem sledili in jim pripovedovali prve šolske dogodivščine. Ob slovesu so se dogovorili, da se bodo še večkrat družili.

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2023

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2023

Kaj pomeni sporočilo »Varčne poti«?
Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Čeprav je ugotovitev skrb vzbujajoča, pa še zdaleč ne vključuje vseh stroškov motoriziranega prometa – na primer od stroška gradnje prostorsko potratne infrastrukture do stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb.

Zaradi vseh teh razlogov Evropski teden mobilnosti letos v ospredje postavlja odločitev za racionalnejše načine potovanj. To so vsi tisti načini, ki sicer na prvi pogled ponujajo manj prestiža in udobja, a obenem zagotavljajo svetlejšo prihodnost. Izberimo torej varčnejše poti in se pogovarjajmo o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti.

Kako varčne poti vplivajo na višjo kakovost življenja?

Različne oblike aktivne mobilnosti (na primer hoja ali kolesarjenje), uporaba javnega prevoza kot tudi sopotništvo in souporaba avtomobila pomenijo nižje stroške za posameznika, povzročajo pa tudi manj okoljske škode in prinašajo manj negativnih učinkov na zdravje. Večja uporaba varčnih načinov mobilnosti pomeni tudi številne pozitivne posledice – na primer manjše javnozdravstvene stroške zaradi manjšega števila nesreč in bolezni, več javnega prostora, namenjenega premikanju in druženju (avtomobil je najbolj potraten »uporabnik« prostora), kot tudi bolj zadovoljno skupnost.

Skupaj z vsemi pripadajočimi enotami Osnovne šole Muta in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bomo organizirali različne aktivnosti za spodbujanje uporabe trajnostne mobilnosti. Poudariti velja, da Osnovna šola Muta skozi celo leto (in ne samo v času ETM) spodbuja trajnostno mobilnost.

V ETM od 16. do 22. 9. 2023 bo OŠ Muta z učenci izvedla tudi naslednje dejavnosti:

Predmet Dejavnost
ŠPO
  • Rolanje,
  • kotalkanje,
  • pohod.
TJA Sprehod po Muti (opis poti in navodila za pot)
SLJ Sprehod in pouk v naravi (obravnava pesmi D. Zajca: Pivci tišine)
SPO
  • Sprehod s policistom: varna pot v šolo.
  • Poti v okolici šole in prometni znaki za pešce.
  • Štetje prometa.
LUM Risanje s kredo na temo prometa
OPB Krajši sprehodi in ozaveščanje o varčnih poteh.

 

Obvestilo RIC-a

Obvestilo RIC-a

Spoštovani,

 kot ste bili obveščeni v elektronskem sporočilu na prvi šolski dan, smo na naši spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/ objavili publikacijo Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše, za šolsko leto 2023/2024. Knjižica je objavljena pod razdelkom Splošne informacije, tudi v prevodu v italijanski in madžarski jezik.

Informativno knjižico že vsa leta od vpeljave nacionalnega preverjanja znanja pripravita Državni izpitni center in Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, namenjena pa je v prvi vrsti učencem, ki v tekočem šolskem letu opravljajo nacionalno preverjane znanja (NPZ) in njihovim staršem. Knjižica o nacionalnem preverjanju znanja vsebuje vse ključne napotke, informacije in osnovne podatke o namenu in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja, vključno z datumi tako neposredne izvedbe v mesecu maju, kakor tudi ostalimi pomembnimi datumi v tekočem šolskem letu, zato bi si želeli, da se učenci in starši z njeno vsebino seznanijo.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Lep pozdrav,

      Matejka Žagar,                                                 dr. Andrejka Slavec Gornik,

     višji svetovalec II                                       vodja sektorja strokovne dejavnosti

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

DRAGI UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI!

PRVI ŠOLSKI DAN – PETEK, 1. SEPTEMBER 2023

 – ZA UČENCE OD 2. DO 9. RAZREDA –

Učenci od 2. do 9. razreda se zberete v avli šole ob 8.15. Pouk se bo začel ob 8.20. 

Učitelji vas bodo usmerili v vaše matične učilnice.

Najprej bodo z vami vaši razredniki, ki vam bodo podali vsa navodila glede pouka v naslednjem šolskem letu.

Po razredni uri sledi malica in nato pouk po urniku (skrajšane ure).

S seboj prinesete torbo, copate, beležko, pisalo in obilico dobre volje.

Prevozi s kombiji bodo potekali po voznem redu, ki je objavljen na šolski spletni strani. (Starši spremljajo obvestila o prevoznosti cest oziroma zaporah na spletni strani Občine Muta.)

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje za učence od 2. do 5. razreda bo potekalo po ustaljenem urniku od 1. 9. 2023 dalje od 12.00 do 15.30.

Podaljšano bivanje za učence prvih razredov bo potekalo od 4. 9. 2023 dalje od 12.00 do 15.30.

Lepo preživite zaključek počitnic in z nasmehom in dobro voljo v petek v šolo!

Veselimo se srečanja z vami!

Ravnateljica Anita Ambrož, prof.

Dostopnost