V 5. razredu smo se odločili za medpredmetno povezavo. Pri pouku slovenščina smo spoznali dramsko besedilo Če zmaj požre mamo. Učenci so v skupinah morali sami napisati konec pravljice in si razdeliti vloge. Pri likovnem predmetu so si izdelali sceno in kostume za igrico, pri glasbi pa so učenci igrici dodali glasbo. Igrico smo nastopali ostalim učencem na šoli, k ogledu smo pa povabili otroke iz vrtca.

Zapisala: Maja Planinšič

Dostopnost