Največ lahko storimo za čistejše okolje, če v mladih vzgojimo odgovornost in odnos do narave.

Tega se zavedamo tudi učitelji Osnovne šole Muta in Osnovne šole s prilagojenim programom, zato poleg ozaveščanja o načinih varovanja čistega okolja skupaj z učenci skrbimo tudi za zmanjševanje odpadkov. V ta namen na šoli že vrsto let ločujemo in zbiramo odpadni material, kot so odpadni papir, baterije, kartuše, sijalke, drobne električne aparate in zamaške.

Sredstva, ki jih šola dobi z oddanim odpadnim papirjem in zamaški, praviloma namenimo šolskemu skladu, a letos smo se odločili za dobrodelno gesto.

V ta namen smo sodelovali na nagradnem ustvarjalno-trajnostnem natečaju podjetja Acron d.o.o. Zamaškonjam, ki je denarna sredstva zbranih zamaškov namenilo društvu Vesele nogice.

Učenci so v svojih razredih izdelali Zamaškonjama ter celo šolsko leto zbirali zamaške. Do prevzema v mesecu aprilu smo zbrali 195 kilogramov zamaškov in tako dosegli 5. mesto med vsemi sodelujočimi šolami. Za nagrado nam je podjetje Acron d. o. o. podarilo 100 pisal PILOT Od plastenke do pisala’.

Podarjena pisala so prejeli vsi učenci 5. b in 4. a razreda, saj so bili najuspešnejši pri zbiranju zamaškov. Prav tako so jih prejeli vsi eko predstavniki ter najprizadevnejši učenci naše šole in šole s prilagojenim programom.

Poznate pregovor: »Zrno na zrno, pogača! Kamen na kamen, palača!«?

No, mi poznamo novega:

»Zamašek na zamašek, polna vreča! Vreča na vrečo, za Vesele nogice sreča!«

Milena Repnik

Dostopnost