Pozdrav je v našem življenju zelo pomemben. Z njim na vsakem koraku prispevamo k boljšim medsebojnim odnosom in k prijetnejšemu počutju. Pozdravljamo z namenom, da izkažemo dobrodošlico, pozornost, zaželenost in gostoljubje.

Obeležili smo ga v ponedeljek, 21. 11. 2022, pri razrednih urah. Učenci šolske skupnosti so pripravili kratko aktivnost in jo tudi uspešno izvedli. Poimenovali so jo »PUZZLE – POZDRAV«. Vsaka razredna skupnost je sestavila svojo sestavljanko.

Mentorica šolske skupnosti:

Helena Brezovnik

Dostopnost