Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije

V četrtek, 24. novembra, je za učence tretje triade potekal tehniški dan o obnovljivih virih energije in o pomenu učinkovite rabe električne energije.

Podjetje Borzen je slovenski operater trga z elektriko, v okviru izvajanja gospodarske javne službe s svojo blagovno znamko Trajnostna energija že vrsto let deluje na področju ozaveščanja in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. Verjamejo namreč, da je za sprejemanje pravih odločitev v zvezi z energijo, potrebno posameznike opolnomočiti s pravim znanjem.
Podjetje Borzen je predstavilo zanimive teme, kot so: podnebne spremembe, toplogredni plini, vplivi onesnaževanja na okolje, digitalno onesnaževanje in varčevanje z energijo. Sledila je predstavitev temeljnih konceptov OVE, URE in trajne mobilnosti s poudarkom na električni mobilnosti.

Pred šolo so jim predstavili tehniške značilnosti električnih prevoznih sredstev, pokazali so jim električni avto in kolo ter razložili delovanje. V učilnici so še izvedli interaktivno delavnico na temo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije. Predstavili so jim pravo maketo solarnih elektrarn in mesta, kjer so učenci lahko opazovali dobre in slabe lastnosti pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije.

Jelka Furman, nosilka tehničnega dne

Ob 8.20 smo začeli s kratih predavanjem, kjer smo izvedeli, kakšne vsebine nas čakajo. Po razredih smo se razdelili v tri skupine. Devetošolci smo šli najprej na delavnico o različnih vrstah energije. Ob maketi majhnega mesta smo poslušali zanimivo razlago in aktivno sodelovali. Po malici smo se udeležili druge delavnice, kjer smo se pogovarjali, od kod prihaja naša energija. Tretja delavnica pa je bila najzanimivejša od vseh – izvedeli smo marsikaj o e-mobilnosti. Po kratkem predavanju smo šli na šolsko igrišče, kjer so nam predstavili električni avtomobil. Dovolili so nam, da smo se usedli vanj in nas malo popeljali po igrišču. Nekateri so se preizkusili še v vožnji z električnim kolesom.

Tehnični dan je bil zelo zanimiv, saj so nam obrazložili izraz zelena energija, o kateri se vse več govori. Pokazali so nam tudi nekaj načinov varčevanja. Meni osebno se je zdel najbolj razburljiv del, ko so nam pokazali električni avtomobil. Edina slabost je njegova velikost – če si malo višje postave, se težje voziš z njim, saj ni preveč prostoren.

Miha Matjaš, 9. a

Dostopnost