DRUŽENJE TRETJEŠOLCEV IN OSMOŠOLCEV PRI POUKU SLOVENŠČINE

Vznemirjeni smo bili, ko smo šli v 8. razred. Tam so bile zelo velike klopi. Spoznali smo nove prijateljice. Eni je bilo ime Glorija. Osmošolce smo naučili pisano abecedo. Oni so nam pomagali pisati povedi. 

JULIJA in KATARINA, 3. A

Bilo je super, pisali smo pisane črke. Pisal sem z Renejem, bil je zelo prijazen. Dobili smo veliko domače naloge.                

LUN, 3. A

Osmošolce smo učili pisane črke in smo se zraven veliko naučili od njih. Bilo je super.  

ANDRAŽ, 3. A

 

POUČNA URA PISANE ABECEDE

Pri uri slovenščine smo morali iz učbenika prepisati besedilo. To besedilo je bilo zapisano z velikimi tiskanimi črkami. Naša naloga je bila, da vsebino prepišemo s pisanimi črkami.

Da to ni kaj težkega, smo si mislili. Vendar smo kmalu ugotovili, da je to za nas osmošolce kar velik problem. Po svoje smo spremenili pisavo. Iz velikih pisanih črk so nastale velike tiskane in kar popačene črke. Pozabili smo na pravilno pisavo, kot smo se jo nekdaj učili. Učiteljica nam je dala dober predlog. V tretjem razredu sedaj obvladajo velike pisane črke in zato smo medse povabili tretješolce. Posedli so se med nas. Sprva se nam je to zdelo malo smešno, potem pa je postalo zanimivo. Najprej smo se predstavili. Da smo se bolje spoznali, smo izmenjali nekaj besed, potem pa smo pričeli z učno uro. Skupaj z učiteljico tretjega razreda smo pričeli pisati pisano abecedo. Pisali smo natančno od črte do črte in pravilno, kot smo se že nekdaj učili. Nekatere velike pisane črke so nam delale težave. Bilo je potrebno dobro pogledati, da smo jih pravilno zapisali. Potem smo skupaj s tretješolci zapisali kratke povedi na vsako črko.

Mi smo tako obnovili pravilno pisavo, tretješolci pa so se tudi učili. Spoznali smo, kako površno in po svoje smo pisali. Kar se nam je najprej zdelo smešno, se je izkazalo zelo potrebno. Ta učna ura slovenščine mi je bila zanimiva in poučna.

TAJA ŠTRASER, 8. A

 

OBISK TRETJEŠOLCEV

V petek, 15. 9., smo učenci 8. A-razreda dobili obisk, saj so nas 4. uro obiskali učenci tretjega razreda. Pridružili so se nam, da bi nas ponovno naučili pravilno pisati pisane črke. 

Na začetku ure so se nam predstavili in se posedli med nas. Vsak od njih se je posedel med dva osmošolca in se jima predstavil. Po kratkem času smo se vsi spoznali in začeli smo s poukom. Njihova učiteljica se nam je na kratko predstavila in nam razložila, da bomo ponovno zapisali celotno pisano abecedo. Tako smo začeli zapisovati v naš zvezek vse velike in male pisane črke. Dojeli smo, da je pravilno zapisati pisane črke za nas še kar težko, medtem ko je bila ta naloga za tretješolce mala malica. Ko smo končali z abecedo, smo vsak s svojim tretješolcem začeli pisati povedi na vsako črko. Mojemu partnerju iz tretjega razreda je šla ta naloga super in si je vse povedi izmislil kar sam, medtem ko sem mu jaz samo popravljal napake. Uspelo nama je priti vse do črke k, a žal nisva uspela priti do konca abecede, saj nama je zmanjkalo časa. 

Ko smo končali, so nas tretješolci presenetili še z bonboni, za zahvalo, da so nas lahko podučili o pisanih črkah. Ta ura se mi je zdela poučna, saj smo se učili drug od drugega.

LUKA ŠPEGELJ, 8. A 

Dostopnost